Czcionka:
Kontrast:

Wydarzenia

czytaj

Sport

czytaj

Konsultacje

czytaj

Odsłony: 362
Pin It

Współpraca z rodzicami stanowi ważny element pracy wychowawcy. Wszak, dla dobrych efektów wychowawczych i dydaktycznych konieczna jest pozytywna aktywność całego trio – dziecka, nauczyciela i rodziców. Współpraca z rodzicami pozwala na zaprezentowanie osiągnięć grupy, budowanie pozytywnej relacji, która na co dzień jest pomocna, a w sytuacjach trudnych – konieczna.

Co w tej relacji ma szczególne znaczenie? Zaufanie i poczucie bezpieczeństwa rodziców, które możliwe jest wtedy, gdy ma on przekonanie o pozytywnej relacji nauczyciela i dzieci w grupie. Nauczyciele świadomi ważnej roli współpracy z rodzicem tworzą plany współpracy, które obejmują zebrania, konsultacje i zajęcia otwarte, które dzisiaj znajdą się pod lupą. Na takie zajęcia zostali zaproszeni rodzice uczniów klasy 2 b ( wych. Joanna Klimek ). Była to lekcja z zaplanowaną obserwacją pani dyrektor. Uczniowie mieli okazję zaprezentować kluczowe umiejętności i wiadomości, jakie wykorzystują podczas codziennej pracy na lekcji. Zaproszeni rodzice mieli okazję zaobserwować pracę swojej pociechy na zajęciach, zobaczyć relacje i współpracę w grupie oraz dowiedzieć się co dzieci myślą i wiedzą o swoich babciach i dziadkach. Dzieci mówiły, śpiewały, bawiły się przy muzyce, rysowały i liczyły. Ważne było, aby pokazać chociaż zarys umiejętności dziecka w czasie poszczególnych edukacji. Tematyka zajęć dotyczyła zbliżającego się święta seniorów, a przebiegała pod hasłem „ Bez babci i dziadka ani rusz”. Dziękujemy rodzicom za liczne przybycie.

sko4

wymiana3

niepodlegla4

wolontariat2

Bez tytulu2

bibl

laboratoria1