Odsłony: 66
Pin It

Dyrekcja szkoły, szkolne poczty sztandarowe, nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. gen. J. Bema w Suszu wzięli udział 11 listopada 2019 r. w miejskich obchodach Święta Niepodległości Suszu.

Odsłony: 77
Pin It
 
W dniu 08.11.2019r. bardzo wiele emocji wywołało wyjątkowe wydarzenie, w którym wszyscy uczestnicy zajęć w świetlicy mieli możliwość wykazać się wiedzą na temat naszego kraju. Wychowawczynie panie Agnieszka Mazińska i Ewa Romaniuk zorganizowały "Quiz o Polsce". Do konkursu przystąpiło 25 uczniów zostali oni podzieleni na 5 drużyn, gdzie każda wypełniała test wiedzy.

Odsłony: 63
Pin It

Klasy I-III wraz z panią Anią Kuchnio świętowały ODZYSKANIE PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI w sposób językowy. Dzieci poznawały nazwy SYMBOLI NARODOWYCH w języku angielskim.  Pomógł im w tym słowniczek obrazkowy, który każdy z uczniów zabrał do domu. Dodatkowo wszyscy grali w domino, utrwalając słownictwo.

Odsłony: 27
Pin It

8 listopada klasy III udały się do Suskiego Ośrodka Kultury na spektakl  teatral­ny „Dusza lasu”.  Celem spek­taklu było posz­erze­nie wiedzy doty­czącej zasad seg­re­gacji odpadów i konieczności właś­ci­wego gospo­darowa­nia odpadami. Podczas przedstawienia dzieci usłyszały odpowiedzi na takie pytania jak "co to jest niska emisja i smog, jakie niosą ze sobą zagroże­nia i jak im zapo­b­ie­gać, a także jak ważna jest seg­re­gacja odpadów i dbałość o ekosys­tem".

Odsłony: 3
Pin It

W 1918 roku Polska, po 123 latach niewoli, odzyskała niepodległość. Dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Suszu w dniu 4 listopada 2019 roku wysłuchali koncertu „Z biegiem Wisły” w wykonaniu muzyków z Agencji Artystycznej Viol- Art z Gdyni. W programie znalazły się bliskie sercu każdego Polaka tradycyjne i współczesne pieśni oraz piosenki, a także utwory instrumentalne (ludowe i klasyczne) z regionów i krain leżących w dorzeczu Wisły (od źródła aż po ujście).