Czcionka:
Kontrast:

Wydarzenia

czytaj

Sport

czytaj

Konsultacje

czytaj

Odsłony: 6027
Pin It

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Bema w Suszu informuje, że rekrutacja uczniów do klasy pierwszej w naszej szkole odbędzie się w terminie od 6 do 17 lutego 2023 roku.

Dotyczy dzieci:

  • 7-letnich – rocznik 2016,

  • 6-letnich – rocznik 2017, które odbyły wymagane przygotowanie przedszkolne lub posiadają stosowną opinię PPP - na wniosek rodzica dziecka 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie złożonych dokumentów:

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły (pobierz)

Oświadczenia o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, (pobierz)

Klauzuli informacyjnej. (pobierz)

W przypadku dzieci spoza obwodu przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na podstawie złożonych dokumentów:

Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły, (pobierz)

Oświadczenia o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, (pobierz)

Klauzuli informacyjnej. (pobierz)

Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 17 lutego 2023 r(osobiście z dowodem osobistym).

Druki można pobrać także w sekretariacie szkoły lub przedszkola.

Dyrektor Szkoły
/-/ mgr Włodzimierz Paliński


sko4

wymiana3

niepodlegla4

wolontariat2

Bez tytulu2

bibl

laboratoria1