Czcionka:
Kontrast:

Wydarzenia

czytaj

Sport

czytaj

Konsultacje

czytaj

Odsłony: 207
Pin It

W listopadzie  nasi uczniowie wzięli udział w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM 2022 „Święty Mikołaj - biskup o miłosiernym sercu” (VIII edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego).

CELEM KONKURSU BYŁO

  • Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Myry.
  • Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy.
  • Odwołanie się do uniwersalnych wartości chrześcijańskich, takich jak: dobroczynność, szlachetność, wrażliwość, miłosierdzie, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi, ale również duchowymi.
  • Budowanie w umysłach dzieci pojęcia świętości, jako synonimu pełnego prawdziwego człowieczeństwa.
  • Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci, prezentującej ogólnoludzkie wartości moralne.
  • Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych.
  • Zacieśnianie więzi rodzinnych. Czerpanie radości z efektów wspólnych działań twórczych.
  • Przeciwdziałanie depresjom i uzależnieniom wśród dzieci, wynikającym z utraty sensu życia

Uczestnicy konkursu wykonali pracę plastyczną, której tematem był: „Święty Mikołaj biskup o miłosiernym sercu”. 

Bogumiła Pyrzanowska, Danuta Świst - Piotrowska

sko4

wymiana3

niepodlegla4

wolontariat2

Bez tytulu2

bibl

laboratoria1