Czcionka:
Kontrast:

Wydarzenia

czytaj

Sport

czytaj

Plan lekcji

czytaj

Odsłony: 306
Pin It

O tym, jak ważne jest czytanie i sięganie po lekturę już od najmłodszych lat, nie trzeba nikogo przekonywać w naszej szkole. Nic więc dziwnego, iż po usłyszeniu o nowej ogólnopolskiej akcji wspólnego czytania na przerwie, postanowiliśmy wziąć udział w tak konstruktywnym przedsięwzięciu. Staramy się promować czytelnictwo i zamiłowanie do książek poprzez różne akcje.

21 października 2020r. społeczność uczniowska SP w Suszu wraz z nauczycielami wzięła udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie Przerwa na czytanie. Wydarzenie to odbyło się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod patronatem Fundacji ,, ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom”. Przerwa na czytanie to pomysł na promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe oraz zachęcanie do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu. Przedstawienie uczniom chociażby krótkich, ale interesujących fragmentów wybranych książek, wyzwala w nich zaciekawienie i chęć sięgnięcia po nie. W ramach tej akcji uczniom - słuchaczom kl. I-III fragmenty książek „Przygody dziesięciu skarpetek”, "Zbawcy książek", „Krzyś i gang Pelargonii”, czytali zaproszeni goście: dyr. Włodzimierz Paliński, wicedyr. Anna Czerwińska-Kopcińska oraz wicedyr. Mariusz Michałowski, natomiast uczniowie kl. IV-VIII celebrowali czytanie fragmentów absorbujących książek pod opieką polonistów i wychowawców.

Mając na uwadze fakt, że czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych w procesie kształcenia, ważnym jest zainteresowanie nim ucznia, bez względu na to, w jakim jest wieku. Na rozwijanie zainteresowań i kompetencji czytelniczych nigdy nie jest za późno, a kształtowanie u młodego człowieka nawyku czytania sprzyja rozwijaniu chęci sięgania po książki również w dorosłym życiu, w myśl zasady "czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci".

Podziękowania za czynny udział w akcji Przerwa na czytanie ślemy wszystkim uczniom, nauczycielom oraz dyrekcji. Mamy nadzieję, że za rok znów się spotkamy podczas „Przerwy na czytanie”

prezentacja

koordynatorki akcji: Izabela Prus, Agnieszka Siecińska

sko4

wymiana3

niepodlegla4

wolontariat2

Bez tytulu2

bibl