Czcionka:
Kontrast:

Wydarzenia

czytaj

Sport

czytaj

Plan lekcji

czytaj

Odsłony: 504
Pin It

Od 25.05.2020r. w Szkole Podstawowej w Suszu były prowadzone zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I-III. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ilości osób w klasach uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy. Powrót do szkoły nie był łatwy zarówno dla dzieci jak i dla nauczycieli. W związku z tym w czasie pierwszych zajęć przeprowadzono pogadanki na temat zagrożenia epidemiologicznego.

Uczniowie zostali zapoznani z Procedurami bezpieczeństwa …. Podczas zajęć z dziećmi wykorzystywano różne metody aktywizujące, pobudzające aktywność uczniów: mapy mentalne, dyskusje, burze mózgów, dramę, drzewka decyzyjne. Przeprowadzono zabawy słowne, matematyczne, muzyczne, taneczne, rozwijające umiejętności szkolne i doskonalące sprawność ruchową. Największym zainteresowaniem dzieci cieszyły się zajęcia plastyczno – techniczne, na których pobudzały swoją kreatywność, wyobraźnię i pomysłowość. W tym okresie przypadły święta: Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca. W czasie zajęć opiekuńczo – wychowawczych grupy przygotowywały upominki i laurki dla rodziców, uczyły się piosenek i rymowanek. Podczas Dnia Dziecka zapoznano uczniów z Konwencją Praw Dziecka i zorganizowano zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Nauczyciele codziennie współpracowali z wychowawcami uczniów i realizowali podstawę programową stwarzając sytuacje dydaktyczne. Pomimo ograniczonej pracy szkoły uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, byli zaangażowani w pracę. Podejmowane działania sprawiały im wiele radości, ale najważniejsze było spotkanie z rówieśnikami.

Komorowska Lidia, Mazińska Agnieszka,

Olszewska Beata, Pyza Dorota

sko4

wymiana3

niepodlegla4

wolontariat2

Bez tytulu2

bibl