Czcionka:
Kontrast:

Wydarzenia

czytaj

Sport

czytaj

Plan lekcji

czytaj

Odsłony: 243
Pin It

10 grudnia klasa II d przypominała sobie, że wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności i prawach. Na zajęciach wprowadzając dziecko w świat jego praw poprzez obejrzenie prezentacji multimedialnej, wykorzystanie znanej literatury, która bawiąc jednocześnie uczy, uczniowie zapoznawali się z prawami dziecka i człowieka. Współczesnym dzieciom mającym różne stany emocjonalne, należy stwarzać sytuacje do wyrażania siebie, swoich uczuć i myśli. Warto dołożyć starań, aby dzieci mogły przeżywać każdy dzień w radości. Radosna atmosfera bowiem, jest konieczna do rozwoju, a radosne twarze dzieci są motorem i zachętą dla dalszych działań.

Pierwsze zdanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka brzmi: Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Każdy człowiek powinien poznać swoje prawa i korzystać z nich. Problematyka praw i wolności człowieka, dziecka jest elementem kształcenia i wychowania w szkole. To jednak rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami. Pokazują, jak traktować drugiego człowieka, uwrażliwiają na problemy innych, kształtują umiejętności społeczne swoich dzieci.
O prawach mówimy zawsze w kontekście drugiego człowieka i zwracamy uwagę na to, że dotyczą wszystkich jednakowo. Jeśli domagamy się, by nasze prawa były przestrzegane, to sami przestrzegajmy praw innych.

Niech się wreszcie każdy dowie I rozpowie w świecie całym, że dziecko to także człowiek, tyle, że jeszcze mały...

sko4

wymiana3

niepodlegla4

wolontariat2

Bez tytulu2

bibl