Czcionka:
Kontrast:

Wydarzenia

czytaj

Sport

czytaj

Konsultacje

czytaj

Odsłony: 540
Pin It

Szkolny zestaw podręczników w roku szkolnym 2020/2021

Edukacja  wczesnoszkolna

Klasa I

Wielka Przygoda – seria do edukacji wczesnoszkolnej

część 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna i matematyczna. Podręcznik
Autorzy: Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka, Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

część 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. Ćwiczenia
Autorzy: Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka

Ćwiczenia do edukacji matematycznej, część 1, 2, 3, 4
Autorzy: Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

Ćwiczenia do kaligrafii
Autorzy: Elżbieta Kacprzak, Grażyna Wójcicka

Muzyka. Zeszyt ćwiczeń z CD
Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Informatyka. Zeszyt ćwiczeń z CD
Autorzy: Michał Kęska

Wydawnictwo: Nowa Era
Nr dopuszczenia: 1088/1/2020

 

Klasa II

Podręczniki:
„Elementarz odkrywców” Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna
 klasa 2,  część 1,2

Autorzy: Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

„Elementarz odkrywców”Edukacja matematyczna klasa 2, część 1
Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Wydawnictwo: Nowa Era
Numer dopuszczenia w wykazie: MEN 790/3/2018

 „Elementarz odkrywców” Edukacja polonistyczna, przyrodnicza społeczna klasa 2,  część 3,4
Autorzy: Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

„Elementarz odkrywców”Edukacja matematyczna klasa 2, część 2
Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Wydawnictwo: Nowa Era
Numer dopuszczenia w wykazie: MEN 790/4/2018

Materiały ćwiczeniowe:
„Elementarz odkrywców” Ćwiczenia z edukacji polonistycznej, przyrodniczej,  społecznej
- klasa 2, część 1, 2,3,4

Autorzy: Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

„Elementarz odkrywców” Ćwiczenia z edukacji matematycznej” - klasa 2, część 1,2
Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

„Elementarz odkrywców” Zeszyt ćwiczeń z CD   Informatyka klasa 2
Autor: Michał Kęska

„Elementarz odkrywców” Muzyka klasa 2 Zeszyt ćwiczeń
Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

„Elementarz odkrywców” klasa 2 Potyczki ortograficzne
Autor: Elżbieta Kacprzak

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Klasa III

Podręczniki :

Elementarz odkrywców”  Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza  klasa 3, część 1,2
Autorzy: Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

„Elementarz odkrywców”Edukacjamatematyczna klasa 3, część 1
Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Wydawnictwo: Nowa Era
Numer dopuszczenia w wykazie: MEN 790/5/2019

Elementarz odkrywców” Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza  klasa 3, część 3,4
Autorzy: Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak  

Elementarz odkrywców” Edukacja matematyczna klasa 3, część 2
Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Numer dopuszczenia  w wykazie: MEN 790/6/2019

Materiały ćwiczeniowe:
„Elementarz odkrywców” Ćwiczenia z edukacji polonistycznej, społecznej i przyrodniczej- klasa 3, część 1, 2,3,4
Autorzy: Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

„Elementarz odkrywców” Ćwiczenia z edukacji matematycznej-klasa 3, część 1,2
Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

„Elementarz odkrywców” Zeszyt ćwiczeń z CD Informatyka klasa 3
Autor: Michał Kęska

„Elementarz odkrywców” Muzyka klasa 3 Zeszyt ćwiczeń
Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Elementarz odkrywców” Potyczki ortograficzne klasa 3
Autor: Elżbieta Kacprzak
Wydawnictwo: Nowa Era

Język angielski

Klasa I

Shine On! Podręcznik z cyfrowym odzwierciedleniem oraz zeszyt ćwiczeń
wydawnictwo: Oxford University Press

autor:   Susan Banman Sileci, Patrick Jackson
Numer dopuszczenia: 1093/1/2020

Klasa II
Podręcznik i materiały ćwiczeniowe:
Gold  Sparks 2

Autorzy: M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska
Wydawnictwo:  Oxford
Numer  dopuszczenia:  783/2/2017 

Klasa III

Podręcznik i materiały ćwiczeniowe: Gold Sparks 3
Autorzy: M. Szpotowicz, M. Szulc –Kurpaska
Wydawnictwo:  Oxford,
Numer  dopuszczenia:  783/3/2018

 

Religia

Klasa I
Poznaję Boży świat. Podręcznik do religii.
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Wydawnictwo: Jedność Kielce,
Numer dopuszczenia: AZ-11-01/18-KI-4/20

Klasa II
„Idziemy do Jezusa - Podręcznik do religii
”,
D. Kurpiński, J. Snopek. red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak,

Wydawnictwo: Jedność Kielce
Numer  dopuszczenia : AZ-12-01/12-KI-3/12

Klasa III
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń  „Przyjmujemy Pana Jezusa”
red. ks. W. Kubik SJ, ks. G Łuszczak SJ, T. Czarnecka

Wydawnictwo: WAM Kraków
Numer dopuszczenia : AZ-13-01/10- KR – 14/13

 

Klasy IV-VIII

Język polski

Klasa IV
NOWE Słowa na start! 4. Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Autorzy: Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

NOWE Słowa na start! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Wydawnictwo Nowa Era

Numer dopuszczenia: 907/1/2017

Klasa V
Język polski 5 „Między nami”. Podręcznik. Nowa szkoła Podstawowa.
Autorzy: Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek,
Wydawnictwo:
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Nr dopuszczenia: 867/2/2018

Język polski 5. Między nami. Ćwiczenia (Wersja B). Nowa szkoła podstawowa
Autorzy: Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek
Wydawnictwo:
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

Klasa VI
Język polski 6. „Między nami”. Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa
Autorzy: Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek, Kamila Krzemieniewska Kleban

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Nr dopuszczenia: 867/3/2019

Język polski 6. „ Między nami”. Ćwiczenia (wersja B). Nowa szkoła podstawowa.
Autorzy : Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek , Kamila Krzemieniewska Kleban

Wydawnictwo:  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Klasa VII
Język polski 7.
Między nami. Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa.
Autorzy: A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Nr dopuszczenia: 867/4/2017

Język polski 7. Między nami. Zeszyt ćwiczeń (wersja B). Nowa szkoła podstawowa.
Autorzy: A. Łuczak, E. Prylińska

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Klasa VIII
Język polski 8.Między nami. Podręcznik.  Nowa szkoła podstawowa.
Autorzy: Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Kamila Krzemieniewska-Kleban, Agnieszka Suchowierska

Wydawnictwo : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Nr dopuszczenia: 867/5/2018

Język polski 8. Między nami. Ćwiczenia( wersja B). Nowa szkoła podstawowa.
Autorzy: Agnieszka  Łuczak. Anna Murdzek

 

Język angielski

Klasa IV
Podręcznik: „Evolution plus” klasa 4 
Autor : Nick Beare

Wydawnictwo: MACMILLAN 
Numer dopuszczenia: 856/1/2017

Zeszyt ćwiczeń – „Evolution plus” klasa 4
Autor : Nick Beare

Wydawnictwo: MACMILLAN

Klasa V
Podręcznik „Evolution plus ” klasa 5
Autor: Nick Beare

Wydawnictwo:MACMILLAN
Numer dopuszczenia: 856/2/2018 

Zeszyt ćwiczeń „ Evolution plus 5”
Autor: Katherine Stannett, Barbara Mackay

Wydawnictwo:  MACMILLAN

Klasa VI
Podręcznik  „Evolution plus 3”
Autor : Nick Beare

Wydawnictwo: MACMILLAN
Numer dopuszczenia: 675/3/2014/2016

Zeszyt ćwiczeń „ Evolution plus 3”
Autor : Nick Beare

Wydawnictwo:MACMILLAN

Klasa VII
Repetytorium Ósmoklasisty część 1 klasa 7
Autorzy: Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

Numer MEN: 1100/1/2020
Wydawnictwo : MACMILLAN

Zeszyt ćwiczeń Repetytorium Ósmoklasisty część 1 klasa 7
Autor: Karolina Kotorowicz-Jasińska

Wydawnictwo: MACMILLAN

Klasa VIII
Repetytorium Ósmoklasisty – podręcznik
Autorzy: Malcolm Mann, Steve Taylor-Knowles

Wydawnictwo: MACMILLAN
Numer dopuszczenia: 925/2018  

Repetytorium Ósmoklasisty – zeszyt ćwiczeń
Autorzy: Karolina Kotorowicz – Jasińska, Zbigniew Pokrzewiński

Wydawnictwo: MACMILLAN

Język niemiecki

Klasa VII
„Magnet 1“. Język niemiecki dla szkoły podstawowej – podręcznik
Autor: Giorgio Motta

Wydawnictwo: LektorKlett
Numer dopuszczenia: 788/1/2017

„Magnet 1”. Język niemiecki dla szkoły podstawowej. Książka ćwiczeń.
Wydawnictwo: LektorKlett

Klasa VIII
„Magnet 2“. Język niemiecki dla szkoły podstawowej – podręcznik
Autor: Giorgio Motta

Wydawnictwo: LektorKlett
Numer dopuszczenia: 788/2/2018  

„Magnet 2”. Język niemiecki dla szkoły podstawowej. Książka ćwiczeń.
Wydawnictwo: LektorKlett

 

Matematyka

Klasa IV
„Matematyka z plusem 4” – podręcznik
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Numer dopuszczenia: 780/1/2017

„Matematyka z plusem 4”  – Arytmetyka wersja B
„Matematyka z plusem 4”  – Geometria wersja B
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Klasa V
„Matematyka z plusem 5” – podręcznik
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Numer dopuszczenia: 780/2/2018 

 „Matematyka z plusem 5”  ćwiczenia Arytmetyka wersja B
„Matematyka z plusem 5”  ćwiczenia  Geometria wersja B
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Klasa VI
„Matematyka z plusem 6” – Podręcznik
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz Piotr Zarzycki

Numer dopuszczenia: 780/3/2019

„Matematyka z plusem 6” ćwiczenia. Arytmetyka i Algebra wersja B.
 „Matematyka z plusem 6” ćwiczenia . Geometria wersja B.
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Klasa VII
„Matematyka z plusem 7” – podręcznik
Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej

Numer dopuszczenia: 780/4/2017

 „Matematyka z plusem 7”  – ćwiczenia podstawowe
Autor: Jacek Lech

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Klasa VIII
„Matematyka z plusem 8” – podręcznik 
Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej

Numer dopuszczenia: 780/5/2018

 „Matematyka z plusem 8”  – ćwiczenia podstawowe
Autor: Jacek Lech

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Przyroda

Klasa IV
„Tajemnice przyrody 4” – podręcznik
Autorzy: Maria  Marko – Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Numer dopuszczenia: 863/2017

„Tajemnice przyrody 4”– zeszyt ćwiczeń
Wydawnictwo: Nowa Era

 

Technika

Klasa IV
„Jak to działa?4”
Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Autor: Lech Łabecki, Marta Łabecka

Numer dopuszczenia:  295/1/2017
Wydawnictwo: Nowa Era

Klasa V
„Jak to działa?5”
Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej
Autor: Lech Łabecki, Marta Łabecka

Numer dopuszczenia:  295/2/2018
Wydawnictwo: Nowa Era

Klasa VI
„Jak to działa? Klasa 6”
  Podręcznik do techniki dla szóstej klasy szkoły podstawowej
Autor: Lech Łabecki, Marta Łabecka

Numer dopuszczenia: 295/3/2019
Wydawnictwo: Nowa Era

Informatyka

Klasa IV
Informatyka dla szkoły podstawowej klasa IV „Teraz Bajty 4” – podręcznik
Autor: Grażyna Koba

Numer dopuszczenia: 806/1/2017
Wydawnictwo: MIGRA

Klasa V
Informatyka dla szkoły podstawowej klasa V „Teraz Bajty 5” – podręcznik
Autor: Grażyna Koba

Numer dopuszczenia: 806/2/2018
Wydawnictwo: MIGRA

Klasa VI 
Informatyka dla szkoły podstawowej klasa VI „Teraz Bajty 6” – podręcznik
Autor: Grażyna Koba

Numer dopuszczenia: 806/3/2019
Wydawnictwo: MIGRA

Klasa VII
Informatyka dla szkoły podstawowej klasa VII „Teraz Bajty 7” – podręcznik
Autor: Grażyna Koba

Numer dopuszczenia:  806/4/2017
Wydawnictwo: MIGRA

Klasa VIII
Informatyka dla szkoły podstawowej klasa VIII „Teraz Bajty 8” – podręcznik
Autor: Grażyna Koba

Numer dopuszczenia:  806/5/2018
Wydawnictwo: MIGRA

Fizyka

Klasa VII
„To jest fizyka 7” – podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa

Numer dopuszczenia: 818/1/2017
Wydawnictwo: Nowa Era

Klasa VIII
„To jest fizyka 8” – podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa

Numer dopuszczenia: 818/2/2018
Wydawnictwo: Nowa Era

Biologia

Klasa V
Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej – Puls życia
Autorzy: Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nr dopuszczenia: 844/1/2018

Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej – Puls życia
Autorzy: Jolanta Holeczek, Jolanta Pawłowska, Jacek Pawłowski
Wydawnictwo: Nowa Era

Klasa VI
Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej – Puls życia
Autorzy:Joanna Stawarz

Nr dopuszczenia: 844/2/2019

Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej – Puls życia
Autorzy: Magdalena Fiałkowska –Kołek, Sławomir Gębica, Agnieszka Siwik
Wydawnictwo: Nowa Era

Klasa VII
„Puls życia 7” – podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Autorzy: Małgorzata Jefimow

Numer dopuszczenia: 844/4/2017
Wydawnictwo: Nowa Era

Klasa VIII
Puls życia. Klasa 8.  - podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej
Autorzy: Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas 

Nr dopuszczenia: 844/3/2018
Wydawnictwo: Nowa Era

Chemia

Klasa VII
„Chemia Nowej Ery 7” – podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Autorzy: Jan Kulawik, Terasa Kulawik, Maria Litwin

Numer dopuszczenia: 785/1/2017

„Chemia Nowej Ery 7” – zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

„Chemia w zadaniach i przykładach 7-8” – zbiór zadań
Wydawnictwo: Nowa Era

Klasa VIII
Chemia Nowej Ery - podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej
Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nr dopuszczenia: 785/2/2018
Wydawnictwo: Nowa Era

Geografia

Klasa V
Planeta Nowa -  Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej
Autorzy :Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Nr dopuszczenia: 906/1/2018

Planeta Nowa - Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej
Autorzy: Kamila Skomoroko

Wydawnictwo: Nowa Era

Klasa VI
Planeta Nowa- Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej
Autorzy: Tomasz Rachwał, Roman Malarz,Dawid Szczypiński

Nr dopuszczenia: 906/2/2019

Planeta Nowa - Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy szóstej  szkoły podstawowej
Autorzy: Kamila Skomoroko

Wydawnictwo: Nowa Era

Klasa VII
„Planeta Nowa 7” – podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Autorzy: Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Numer dopuszczenia: 906/3/2017

Atlas geograficzny 5-8
Wydawnictwo: Nowa Era

Klasa VIII
Planeta Nowa -  Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej
Autorzy: Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

Nr dopuszczenia: 906/4/2018
Wydawnictwo: Nowa Era

Historia

Klasa IV
„Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii do szkoły podstawowej
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk – Fertsch, Grzegorz Wojciechowski 

Numer dopuszczenia: 877/1/2017
Wydawnictwo: Nowa Era

Klasa V
„Wczoraj i dziś”.
Podręcznik do historii do szkoły podstawowej
Autor: Grzegorz Wojciechowski

Numer dopuszczenia: 877/2/2018
Wydawnictwo: Nowa Era

Klasa VI
„Wczoraj i dziś”.
Podręcznik do historii  do szkoły podstawowej
Autor:  Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk – Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Numer dopuszczenia: 877/3/2019
Wydawnictwo: Nowa Era

Klasa VII
„Wczoraj i dziś”
. Podręcznik do historii do szkoły podstawowej
Autorzy: Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

Numer dopuszczenia: 877/4/2017
Wydawnictwo: Nowa Era

Klasa VIII
„Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii do szkoły podstawowej
Autorzy: Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Nr dopuszczenia: 877/5/2018
Wydawnictwo: Nowa Era

Wiedza o społeczeństwie

Klasa VIII
„Dziś i jutro.” Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej
Autorzy: Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Nr dopuszczenia: 874/2017
Wydawnictwo: Nowa Era

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Klasa VIII
„Żyję i działam bezpiecznie”. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej
Autor: Jarosław Słoma

Nr dopuszczenia : 846/2017
Wydawnictwo Nowa Era

 

Muzyka

Klasa IV
„Lekcja muzyki”. Podręcznik 
do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Autorzy: M. Gromek, G. Kilbach

Numer dopuszczenia: 852/1/2017
Wydawnictwo: Nowa Era

Klasa V
„Lekcja muzyki 5”. Podręcznik 
do muzyki dla klasy piątej  szkoły podstawowej
Autorzy: M. Gromek, G. Kilbach

Numer dopuszczenia: 852/2/2018 
Wydawnictwo: Nowa Era

Klasa  VI
„Lekcja muzyki 6”. Podręcznik 
do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej
Autorzy: M. Gromek, G. Kilbach

Numer  dopuszczenia: 852/3/2019
Wydawnictwo: Nowa Era

Klasa VII
„Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Autorzy: M. Gromek, G. Kilbach

Numer  dopuszczenia: 852/4/2017
Wydawnictwo: Nowa Era

 

Plastyka

Klasa IV
„Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Autorzy: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak 

Numer dopuszczenia: 903/1/2017
Wydawnictwo: Nowa Era

Klasa V
„Do dzieła 5!” Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej
Autorzy: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Numer dopuszczenia: 903/2/2018
Wydawnictwo: Nowa Era

Klasa VI
„Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej
Autorzy: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak 

Numer dopuszczenia: 903/3/2018
Wydawnictwo: Nowa Era

Klasa VII
„Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej
Autorzy: Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Numer dopuszczenia: 903/4/2017
Wydawnictwo: Nowa Era

 

Religia

Klasa IV
 „Zaproszeni przez Boga
” nowa wersja - podręcznik  i zeszyt ucznia
Autor: ks. Zbigniew Marek SJ

Numer dopuszczenia: AZ-21-01/10-KR-2/12
Wydawnictwo: WAM

Klasa V
„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” - podręcznik  i zeszyt ucznia
autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

Wydawnictwo Jedność, Kielce
Numer dopuszczenia: AZ-21-01/20-KI-2/20

Klasa VI
„Przemienieni przez Boga” 
nowa wersja - podręcznik i zeszyt ucznia
Autor: ks. Zbigniew Marek SJ

Nr dopuszczenia: AZ-23-01/10-KR-1/14
Wydawnictwo: WAM

Klasa VII
„Szukam was” nowa wersja - Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej
Autor: Władysław Kubik SJ

Numer dopuszczenia: AZ-31-01/10-KR-1/11
Wydawnictwo: WAM

Klasa VIII
„Jestem z wami” nowa wersja –Podręcznik do religii dla klasy VIII szkoły podstawowej
Autor: Władysław Kubik SJ

Numer dopuszczenia: AZ-32-01/10-KR-3/12
Wydawnictwo: WAM Kraków

Uwaga!
Szkoła zakupuje podręczniki  dla wszystkich uczniów w ramach dotacji celowej. Indywidualnie uczniowie zaopatrują się w podręcznik do religii.

sko4

wymiana3

niepodlegla4

wolontariat2

Bez tytulu2

bibl

laboratoria1