Odsłony: 620
Pin It

egzamin osmoklasisty matematyka logoW dniach 15, 16 i 17 kwietnia br. zostanie przeprowadzony na terenie naszej szkoły egzamin ósmoklasisty. Uczniowie klas VIII przychodzą w poniedziałek, wtorek i środę do szkoły w strojach galowych. Pozostali uczniowie mają w tym czasie dni wolne od zajęć lekcyjnych. Przypominany niżej harmonogram i najważniejsze informacje o egzaminie.

Każdego dnia egzaminu uczniowie stawiają się do szkoły do godz. 8.30. Od godziny 8.45 każdego dnia egzaminu zdający po wyczytaniu nazwiska wchodzą pojedynczo do sali egzaminacyjnej według kolejności na liście i losują numery stolików, przy których będą rozwiązywali zadania egzaminacyjne.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, w związku z tym każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej według harmonogramu:

15 kwietnia (poniedziałek): język polski – 9.00 (120 minut)

16 kwietnia (wtorek): matematyka – 9.00 (100 minut)

17 kwietnia (środa): język obcy nowożytny – 9.00 (90 minut)

Ważne informacje:

1. Uczniowie nie wychodzą z sali przed upływem regulaminowego czasu pracy. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dyslektycy) i z przewlekłymi chorobami mogą skorzystać z wydłużenia czasu pracy.

2. Każdy zdający powinien mieć długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba będzie je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

3. Uczniowie są zobowiązani do samodzielnego rozwiązują zadań w czasie egzaminu. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania lub zakłócania przebiegu egzaminu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnia danemu uczniowi (uczniom) daną część egzaminu.

4. Obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej telefonów komórkowych, smartwatchy i innych urządzeń telekomunikacyjnych. Wniesienie ich na salę może wiązać się z koniecznością unieważnienia danej części egzaminu.

5. Uczniowie mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika.

Opieka nad uczniami z pozostałych klas podczas trwania egzaminu ósmoklasisty organizowana będzie zgodnie z możliwościami kadrowymi szkoły (w związku z trwającym strajkiem nauczycieli) na podstawie wcześniejszych zgłoszeń i podpisanych deklaracji oraz oświadczeń rodziców.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z dyrekcją szkoły osobiście lub telefonicznie pod numerem 55 278 60 45.

Włodzimierz Paliński

Dyrektor Szkoły

sko4

wymiana3

niepodlegla4

wolontariat2

Bez tytulu2

Galeria wyjazdów na basen

Szkoła niepodległej

niepo