Maciej Tur baner 1200x240

Aktualności

Rekrutacja uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej w Suszu odbędzie się w terminie od 11 do 22 lutego 2019 roku. Dotyczy dzieci 7 letnich – rocznik 2012 i 6 letnich – rocznik 2013, które odbyły wymagane przygotowanie przedszkolne- na wniosek rodzica dziecka.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka do szkoły”, wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i klauzulą informacyjną.

W przypadku dzieci spoza obwodu przyjmuje się na podstawie "Wniosku o przyjęcia dziecka do szkoły" wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i klauzulą informacyjną.

Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 22 lutego 2019r. (osobiście z dowodem osobistym). Druki można pobrać w sekretariacie szkoły, przedszkola lub ze strony internetowej szkoły.

pobierz załączniki:

karta zgłoszenia dziecka do szkoły

wniosek o przyjęcie dziecka do szkoływniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

RSS

Wyjazdy na basen 

W bieżącym roku szkolnym wzorem lat ubiegłych kontynuowane są w naszej szkole systematyczne wyjazdy na basen do Iławy. Przedsięwzięcie powstało dzięki dyrekcji szkoły i rady rodziców. 

W wyjazdach mogą uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły po uzyskaniu aprobaty rodziców. Celem zajęć na pływalni jest:

- oswajanie dzieci z wodą

- nauka pływania z zastosowaniem przyborów

- gry i zabawy w wodzie

- ćwiczenia korekcyjne z wykorzystaniem wodnych źródeł

- doskonalenie pływania poznanymi stylami

 

Koordynatorem wyjazdów jest p. A. Szczegielniak we współpracy z p. A. Czerwińską- Kopcińską, p. J. Olewniczak i p. O. Wieczorek.

2014/2015
2015/2016
2013/2014
2012/1013
2011/2012
2016/2017
2017/2018
 
 
Powered by Phoca Gallery

Vinaora Visitors Counter

Powered by JS Network Solutions