Czcionka:
Kontrast:

Wydarzenia

czytaj

Sport

czytaj

Plan lekcji

czytaj

Odsłony: 3181
Pin It

TERMINY INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI NAUCZYCIELI Z RODZICAMI, KTÓRE BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W KAŻDYM PIERWSZYM TYGODNIU MIESIĄCA

Lp.

Nazwisko i imię

nauczyciela

Dzień tygodnia

Godziny

konsultacji

Miejsce

konsultacji

1.

Nowaczek Małgorzata

poniedziałek

8.50 - 9.35

Pokój nauczycielski /biały budynek/

2.

Pączkowski Daniel

poniedziałek

8.50 - 9.35

Sala nr 16

/biały budynek/

3.

Górtatowska Gabriela

poniedziałek

9.45 - 10.30

Pokój nauczycielski /czerwony budynek

4.

Wierzchowska Anna

poniedziałek

9.45 – 10.30

Pokój nauczycielski /czerwony budynek/

5.

Fanslau

Alicja

poniedziałek

9.45 – 10.30

Pokój nauczycielski /czerwony budynek/

6.

Smułkowski Piotr

poniedziałek

10.40 – 11.25

Sala nr 21

/biały budynek/

7.

Starega  

Ilona

poniedziałek

10.40 – 11.25

Pokój nauczycielski /biały budynek/

8.

Bluj-Kołakowska Emilia

poniedziałek

11.45 – 12.25

Sala nr 10

/biały budynek/

9.

Wiktorowicz

Małgorzata

poniedziałek

12.35 – 13.20

Pokój nauczycielski /czerwony budynek/

10.

Wierzchowski Jakub

poniedziałek

12.35 – 13.20

hala

Pokój nauczycielski

11.

Kotłowska Aleksandra

wtorek

8.00 – 8.45

Sala nr 18

/biały budynek/

12.

Klimek Joanna

wtorek

8:50 - 9:35

Pokój nauczycielski

/biały budynek/

13.

Tur

Maciej

wtorek

9.45 – 10.30

Sala nr 19

/biały budynek/

14.

Prus

Katarzyna

wtorek

9.45 – 10.30

Pokój nauczycielski /czerwony budynek/

15.

Kamoda

Krystyna

wtorek

9.45 – 10.30

Pokój nauczycielski /czerwony budynek/

16.

Włodarska

Joanna

wtorek

9.45 – 10.30

Pokój nauczycielski /czerwony budynek/

Zabawa Małgorzata

wtorek

9.45 – 10.30

Sala nr 22

/biały budynek/

18.

Skrzypczyńska

Magdalena

wtorek

10.40 – 11.25

Sala nr 7

/biały budynek/

19.

Malinowska

Jolanta

wtorek

10.40 – 11.25

Pokój nauczycielski /czerwony budynek/

20.

Bedra

Barbara

wtorek

10.40 – 11.25

Pokój nauczycielski /czerwony budynek/

21.

Kuchnio

Anna

wtorek

11.45 – 12.25

Pokój nauczycielski /czerwony budynek/

22.

Romanowska Alicja

wtorek

13.30 – 14.15

Sala nr 17

/biały budynek/

23.

Olewniczak Jolanta

środa

8.50 - 9.35

Sala nr 6

/biały budynek/

24.

Ruszkiewicz Małgorzata

środa

8.50 - 9.35

hala

Pokój nauczycielski

25.

Kołodziejska Mariola

środa

9.45 – 10.30

Sala nr 4

/biały budynek/

26.

Kuta

Anna

środa

12.35 – 13.20

Sala nr 9

/biały budynek/

27.

Giżeńska

Alicja

środa

13.30 – 14.15

Sala nr 1

/czerwony budynek/

28.

Siecińska

Agnieszka

środa

13.30 – 14.15

Sala nr 8

/biały budynek/        

29.

Hiszpańska Katarzyna

czwartek

8.50 - 9.35

Pokój nauczycielski /czerwony budynek/

30.

Imiołczyk Eulalia

czwartek

8.50 - 9.35

Pokój nauczycielski /czerwony budynek/

31.

Zdziebłowska Anna

czwartek

8.50 - 9.35

Pokój nauczycielski /czerwony budynek/

32.

Komorowska Lidia

czwartek

8.50 - 9.35

Pokój nauczycielski /czerwony budynek/

33.

Świst- Piotrowska Danuta

czwartek

9.45 – 10.30

Pokój nauczycielski /czerwony budynek/

34.

Denis

Lilia

czwartek

11.45 – 12.25

Sala nr 24

/biały budynek/

35.

Szczegielniak Andrzej

czwartek

11.45 – 12.25

hala

Pokój nauczycielski

36.

Sitnik Anna

piątek

8:50 - 9:35

Pokój nauczycielki

/biały budynek/

37.

Wolf-Marszałkiewicz Joanna

piątek

9.45 – 10.30

Pokój nauczycielski

/biały budynek/   

38.

Wieczorek Olena

piątek

10.40 – 11.25

Pokój nauczycielski

/czerwony budynek/

Odsłony: 4324
Pin It

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

 

Termin

Temat

14-16 września 2016r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców i przedstawiciela rodziców do Rady Rodziców Szkoły. Zapoznanie rodziców z ZWO, PZO, planem pracy wychowawcy. Przedstawienie Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki, Kalendarza Imprez i Uroczystości, Koncepcji Pracy Szkoły. Przedstawienie rodzicom propozycji form objęcia uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną w roku szkolnym 2016/2017.

20 września 2016r.

/wtorek/

Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców, uchwalenie Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki.

26 października 2016r.

/środa/

Dzień Otwarty- konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach klas I-III. Spotkanie z psychologiem: „Zasady dobrego wychowania”.

27 października 2016r. /czwartek/

Dzień Otwarty- konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach klas IV-VI.

"Uchroń dziecko przed uzależnieniem" - profilaktyka uzależnień.- PPP w Iławie

13-15 grudnia 2016r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania.

14-16 lutego 2017r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze.

25 kwietnia 2017r.

/wtorek/

Dzień Otwarty- konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach klas I-III .

" Trudne dzieci czy trudni rodzice - kto kogo wychowuje, kto na kogo wywiera wpływ"- PPP w Iławie

26 kwietnia 2017r.

/środa/

Dzień Otwarty- konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach klas IV-VI. Spotkanie z psychologiem: „Zasady dobrego wychowania”. .

9-11 maja 2017r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą- poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania, organizacja wycieczek klasowych.


 

Odsłony: 4173
Pin It

Wyprawka szkolna 2014/15, czyli zwrot za zakupione podręczniki

W roku szkolnym 2014/15 o dofinansowanie zakupu podręczników mogą ubiegać się rodzice dzieci:

- klasy II,

- klasy III,

- klasy VI,

- realizujących  nauczanie specjalne.

W bieżącym roku kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły od 25 sierpnia 2014r.. Kompletna dokumentacja przyjmowana będzie od 25 sierpnia do 4 września 2014. Komplet dokumentów to: wypełniony wniosek, faktury lub rachunki za zakupione podręczniki, zaświadczenia (oświadczenia) o dochodach rodziny.

Szczegółowe informacjehttp://www.men.gov.pl/index.php/wyprawka-szkolna/1119-wyprawka-szkolna-w-2014-r

sko4

wymiana3

niepodlegla4

wolontariat2

Bez tytulu2

bibl

Szkoła niepodległej

niepo