Odsłony: 15007
Pin It

Celem głównym programu TRZYMAJ  FORMĘ jest poprawa sposobu odżywiania się młodzieży i promowanie aktywności fizycznej.

Cele szczegółowe mają na celu:

- pogłębianie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka

- dostosowanie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich

- kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywności fizycznej.

 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację programu są: Mariola Kołodziejska, Małgorzata Ruszkiewicz