Odsłony: 986
Pin It

egzamin gimnazjalny 700x410W dniach 10, 11 i 12 kwietnia br. odbywa się w naszej szkole po raz ostatni egzamin gimnazjalny, który piszą uczniowie klas trzecich gimnazjum. Pozostali uczniowie mają w tym czasie dni wolne od zajęć lekcyjnych. Trzecioklasistom przypominany niżej harmonogram i najważniejsze informacje o egzaminie.

Każdego dnia egzaminu uczniowie stawiają się do szkoły do godz. 8.30. Od godziny 8.45 każdego dnia przed poszczególną częścią egzaminu zdający po wyczytaniu nazwiska wchodzą pojedynczo do sali egzaminacyjnej według kolejności na liście i losują numery stolików, przy których będą rozwiązywali zadania egzaminacyjne.

Harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego:

10 kwietnia (środa): część humanistyczna

- historia i wos - 9.00 – 10.00 (60 minut)

- język polski - 11.00 – 12.30 (90 minut)

11 kwietnia: część matematyczno – przyrodnicza

- przedmioty przyrodnicze - 9.00 – 10.00 (60 minut)

- matematyka - 11.00 – 12.30 (90 minut)

12 kwietnia: język obcy nowożytny

- język angielski lub język niemiecki poziom podstawowy - 9.00 – 10.00 (60 minut)

- język angielski poziom rozszerzony - 11.00 – 12.00 (60 minut)

Ważne informacje:

1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dyslektycy) i uczniowie z przewlekłymi chorobami mogą skorzystać z wydłużenia czasu pracy.

2. Każdy zdający powinien mieć długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba będzie je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

3. Uczniowie są zobowiązani do samodzielnego rozwiązują zadań w czasie egzaminu. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania lub zakłócania przebiegu egzaminu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnia danemu uczniowi (uczniom) daną część (lub zakres) egzaminu.

4. Obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej telefonów komórkowych, smartwatchy i innych urządzeń telekomunikacyjnych. Wniesienie ich na salę może wiązać się z koniecznością unieważnienia danego zakresu egzaminu.

5. Uczniowie mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika.

6. Po przerwie rozpoczyna się drugi zakres egzaminu. Uczniowie na salę wpuszczani są o godzinie 10.50.

7. Wyniki egzaminu ogłoszone zostaną 14 czerwca 2019 r.

Włodzimierz Paliński

Dyrektor Szkoły

sko4

wymiana3

niepodlegla4

wolontariat2

Bez tytulu2

Galeria wyjazdów na basen

Szkoła niepodległej

niepo