Maciej Tur baner 1200x240

20190308 103910W ramach projektu " Bezpieczna droga" w klasie II b przeprowadzono zajęcia ogólnopolskiej kampanii społecznej " Dobrze cię widzieć". Zajęcia zostały przeprowadzone wspólnie przez wychowawcę i funkcjonariusza Policji. Troska o bezpieczeństwo dzieci na drogach powinna prowadzić do kształtowania takich nawyków i zachowań wśród dzieci, aby w przyszłości, jako młodzi ludzie potrafili bezpiecznie i mądrze uczestniczyć w ruchu drogowym.

W czasie zajęć dzieci obejrzały filmik " Przejście " i na jego podstawie poznawały zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę. Uczniowie rozpoznawali  zachowania bezpieczne oraz zagrażające życiu i zdrowiu. Po części teoretycznej dzieci zaprezentowały zachowanie się w sytuacjach niebezpiecznych przy dźwiękach ruchu ulicznego.

Vinaora Visitors Counter

Powered by JS Network Solutions