Maciej Tur baner 1200x240

20180913 103611 1Jednym z ważnych zadań wychowawczych jest uczenie dzieci i młodzieży podstawowych kompetencji, które umożliwiają budowanie pozytywnych i pogłębionych więzi międzyosobowych. Do takich kompetencji należy asertywność i empatia. Warto przyjrzeć się bliżej kształtowaniu dojrzałych postaw w tym względzie, gdyż jest to zjawisko trudne wychowawczo i wieloaspektowe.

         W ramach zajęć z wychowawcą w kl.VIa odbyły się warsztaty Uczymy się empatii. Pod okiem szkolnego pedagoga pani Agnieszki Zielińskiej uczniowie dowiedzieli się, że pojęcie „empatia” oznacza  szczególnego rodzaju wsłuchiwanie się w to, co mówi drugi człowiek. Ponadto uzmysłowili sobie, iż słuchać empatycznie, to wczuwać się w świat myśli i przeżyć drugiego człowieka, pozostając przy tym sobą, czyli nie tracąc własnej tożsamości, świadomości własnych myśli i odczuć  emocjonalnych.Celem  warsztatów  było również  objęcie  pomocą dzieci  w budowaniu ich stabilności emocjonalnej oraz rozwijanie  optymalnych strategii radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami i konfliktami.

            Dziękujemy pani Agnieszce Zielińskiej za przeprowadzenie konstruktywnych zajęć o   znaczeniu i roli empatii.

Uczniowie kl.VI a wraz z wychowawcą.

Vinaora Visitors Counter

Powered by JS Network Solutions