Maciej baner 1200x240zaloba

20171011 121053W dniach 5 i 11 października 2017r. odbyły się zajęcia profilaktyczne na temat przemocy dla uczniów klas IV. W warsztatach wzięło udział  131 uczniów. Na zajęciach dzieci zdobyły wiedzę na temat różnych form krzywdzenia, nauczyły się rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych oraz poszukiwania źródeł pomocy i wsparcia.

Obszary tematyczne poruszane na warsztatach to: przemoc fizyczna, psychiczna, zaniedbanie, wykorzystywanie seksualne, bezpieczeństwo w Internecie, określanie i ochrona własnych granic, identyfikacja bezpiecznych i zagrażających sytuacji, identyfikacja źródeł pomocy w sytuacji zagrożenia przemocą oraz zasady działania anonimowych telefonów zaufania. Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, dzielili się posiadaną już wiedzą w niektórych z wyżej wymienionych obszarów.  Najszerzej komentowanym przez uczniów obszarem było bezpieczeństwo w sieci.

       Zajęcia przygotowały i przeprowadziły panie-  Katarzyna Białek i Joanna Cieszewska z  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie.

Vinaora Visitors Counter

Powered by JS Network Solutions