Maciej Tur baner 1200x240

Aktualności

Rekrutacja uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej w Suszu odbędzie się w terminie od 11 do 22 lutego 2019 roku. Dotyczy dzieci 7 letnich – rocznik 2012 i 6 letnich – rocznik 2013, które odbyły wymagane przygotowanie przedszkolne- na wniosek rodzica dziecka.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka do szkoły”, wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i klauzulą informacyjną.

W przypadku dzieci spoza obwodu przyjmuje się na podstawie "Wniosku o przyjęcia dziecka do szkoły" wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i klauzulą informacyjną.

Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 22 lutego 2019r. (osobiście z dowodem osobistym). Druki można pobrać w sekretariacie szkoły, przedszkola lub ze strony internetowej szkoły.

pobierz załączniki:

karta zgłoszenia dziecka do szkoły

wniosek o przyjęcie dziecka do szkoływniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

014Mnóstwo wrażeń i tyleż samo niespodzianek przyniosła ze sobą tegoroczna wymiana młodzieży Susz – Jarmen. Niemieccy Gospodarze zapewnili wszystkim atrakcje niemal na każdym kroku, a rozbawiona i beztroska młodzież doskonale się w tym wszystkim odnalazła, wspólnie bawiła, uczyła i integrowała. Zdjęcia i opisy nie oddadzą nawet fragmentu tego wszystkiego co się działo, a wspaniałe przeżycia, bogate w doświadczenia emocje i nawiązane nowe kontakty zapewne staną się początkiem czegoś zupełnie nowego.

012Z prawdziwą radością i nieskrywanym zapałem w ostatnim tygodniu wakacji uczestnicy szkolnej wymiany do Jarmen zaplanowanej na 9-15 września podjęli konkretne przygotowania do wyjazdu. Tempo pracy narzuciły terminy przyznanego już w czasie wakacji (na początku lipca) dofinansowania z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży do której wkład własny dopłaciła Gmina Susz.

Vinaora Visitors Counter

Powered by JS Network Solutions