Maciej Tur baner 1200x240

REGULAMIN SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SUSZU

 

  1. Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Suszu.
  2. Członkiem SKO może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Suszu.
  3. Dowodem przynależności do SKO jest książeczka SKO.
  4. Uczeń staje się członkiem SKO jeżeli dokona pierwszej wpłaty w wysokości co najmniej 1,00 zł. na książeczkę SKO.
  5. Wpłat i wypłat dokonuje uczeń bezpośrednio u wychowawcy klasy lub u opiekuna SKO.
  6. Wypłatę pieniędzy uczeń zgłasza na tydzień przed żądanym terminem.
  7. W razie utraty lub zgubienia książeczki SKO uczeń bezzwłocznie informuje wychowawcę lub opiekuna SKO, który na podstawie karty wpłat i wypłat ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO z napisem DUPLIKAT.
  8. Każdy członek SKO ma prawo uczestniczyć w konkursach i przedsięwzięciach SKO przeznaczonych dla jego grupy wiekowej.
  9. Opiekun SKO prowadzi dokumentację związaną z pracą w SKO zgodnie z wytycznymi Banku Spółdzielczego.

W innych sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzję podejmuje opiekun SKO i Dyrektor Szkoły.

Vinaora Visitors Counter

Powered by JS Network Solutions