Odsłony: 1907
Pin It

012Z prawdziwą radością i nieskrywanym zapałem w ostatnim tygodniu wakacji uczestnicy szkolnej wymiany do Jarmen zaplanowanej na 9-15 września podjęli konkretne przygotowania do wyjazdu. Tempo pracy narzuciły terminy przyznanego już w czasie wakacji (na początku lipca) dofinansowania z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży do której wkład własny dopłaciła Gmina Susz.

W ramach projektu uczniowie przygotowywali prezentacje, plakaty, ozdabiali papierowe torby, a także przygotowali dla swoich niemieckich rówieśników przepiękny foto-album (sfinansowany właśnie ze środków Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży). W ciągu tygodnia przygotowano fantastyczne zdjęcia i opisy, opracowano szablon albumu i przesłano go do drukarni. W czasie zajęć uczniowie przygotowali również własne autoprezentacje w języku niemieckim, wymienili się pomysłami na spotkanie w Niemczech, a przy wspólnym posiłku opowiedzieli nowemu organizatorowi wymiany o swoich kontaktach z koleżankami i kolegami z Niemiec.

Bardzo dziękuję wszystkim ósmoklasistom i gimnazjalistom, uczestnikom wymiany za zdyscyplinowanie i twórczą pracę podczas przygotowań do wymiany. Jeden egzemplarz przepięknego albumu ze zdjęciami trafił już do szkolnej biblioteki, gdzie stanowić będzie cenną pamiątkę i dowód zaangażowania młodzieży w integrację polsko-niemiecką. Pozostałe prace pojadą do Jarmen, gdzie uczniowie wręczą je swoim niemieckim rówieśnikom.

Wniosek o dofinansowanie do Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży został opracowany we współpracy z Gminą Susz. Bardzo dziękuję Pani Ewelinie Sobuckiej z Referatu Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych za osobiste zaangażowanie i wszelką udzieloną mi pomoc podczas prac nad wnioskiem, a w szczególności za bezpośredni kontakt ze stroną niemiecką.

Galeria wyjazdów na basen

Szkoła niepodległej

niepo