Maciej Tur baner 1200x240

Aktualności

Rekrutacja uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej w Suszu odbędzie się w terminie od 11 do 22 lutego 2019 roku. Dotyczy dzieci 7 letnich – rocznik 2012 i 6 letnich – rocznik 2013, które odbyły wymagane przygotowanie przedszkolne- na wniosek rodzica dziecka.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka do szkoły”, wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i klauzulą informacyjną.

W przypadku dzieci spoza obwodu przyjmuje się na podstawie "Wniosku o przyjęcia dziecka do szkoły" wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i klauzulą informacyjną.

Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 22 lutego 2019r. (osobiście z dowodem osobistym). Druki można pobrać w sekretariacie szkoły, przedszkola lub ze strony internetowej szkoły.

pobierz załączniki:

karta zgłoszenia dziecka do szkoły

wniosek o przyjęcie dziecka do szkoływniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

Rada Rodziców w Szkole Podstawowej
2017/2018

Zarząd Rady Rodziców

1. Baryłka Magdalena- przewodniczący
2. Stańczyk Ewa- z-ca przewodniczącej
3. Rejwer Milena- członek
4. Lendzion Mariola- członek
5. Chodowiec Marcin- członek


Komisja Rewizyjna Rady Rodziców :

1. Dalecka Alicja- przewodnicząca
2. Solecka Julita
3. Zwierko DorotaSkład Rady Rodziców wg klas

klasa
 
Imię i Nazwisko
Klasy I
I A Pieczkowska Ramona, Pomarańska Anna, Siecińska Marzena
I B Misiak Marta, Habraszewska Aleksandra, Włodarska Anna
I C Baran Sylwia, Sałaj Anna, Sokołowska Ewelina
I D Jackiewicz Małgorzata, Drzewoszewska Grażyna, Markowska Katarzyna
Klasy II
II A Błażejczyk Katarzyna, Sugalska Ewa, Sztuka Agnieszka
II B Teodorska Joanna, Majewski Mariusz, Drozdowska Anna
II C Potuczko Sylwia, Lipigórska Bożena, Dobrzańska-Zimarów Ewa
Klasy III
III A Tracewska Edyta, Wojcieszek Iwona, Kolus Monika
III B Dalecka ALicja, Bilicka Katarzyna, Klejnowska Ilona
III C Kaca Agnieszka, Krajnik Bożena, Kucharczyk Monika
III D Celanowicz Jolanta, Kochalska Sylwia, Przednik Aneta
III E Rajchman Lucyna, Gugała Katarzyna, Cichosz Krystyna
III F Borecka Magdalena, Kaminiecka Malwina, Sztuka Bożena
Klasy IV
IV A Rejwer Milena, Ostrowska-Zdzichowska Milena, Włodarska Anna
IV B Błażuk Anna, Krasiński Robert, Ostrowska Agnieszka
IV C Białek Krzysztof, Fiedorowicz Marcin, Grzebienik Anna
IV D Domańska Ewa, Tatara Katarzyna, Furmańska Anna
IV E Markowska Katarzyna, Zagrodzka Karolina, Węgier Katarzyna
IV F Bielicki Paweł, Niemirowicz Joanna, Zych-Urbańska Agnieszka
Klasy V
V A Gajer Agnieszka, Lewandowska Wanda, Meller Dorota
V B Stańczyk Ewa, Zdrojewska Monika, Mackiewicz Bernarda
V C Chodowiec Marcin, Wichrowska Katarzyna, Piasecka Marzena
V D Kozikowska Agata, Furmańska Iwona, Misiak Marta
Klasy VI
VI A Domagalska Joanna, Gapys Agnieszka, Chlewicka Elżbieta
VI B Sadowska Monika, Podsiadło Joanna, Ciepierska Magdalena
VI C Jackiewicz Małgorzata, Przednik Aneta, Kasprzak Edyta
Klasy VII
VII A Zajko Marlena, Romanowska Marta, Wawer Wioleta
VII B Koper Anna, Wojciechowska Dorota, Stańczyk Ewa
VII C Brzozowska Magdalena, Kwiatkowska Jolanta, Mączkowska Małgorzata
VII D Zwierko Dorota, Żmuda Grażyna, Dudek Magdalena
Klasy II gim
II A Baryłka Magdalena, Cyrankowska Katarzyna, Dybich Joanna
II B Sztuka Agnieszka, Pietrasiak Justyna, Gugała Katarzyna
II C Malinowski Mirosław, Sikorska Katarzyna, Prus Katarzyna
II D Rucińska Karolina, Sarnowska Justyna, Zawadzka Grażyna
II E Solecka Julita, Barańska Teresa, Kowalska Jolanta
II F Socha Justyna, Igielska Katarzyna, Pomarańska Anna
Klasy III gim
III A Lendzion Mariola, Bradley Małgorzata, Cap Dorota
III B Tomczyk Monika, Michałowska Izabela, Herdzik Anna
III C Fabijańska Iwona, Klugiewicz Aneta, Gajer Iwona
III D Jurkiewicz Sławomir, Osińska Magdalena, Suska Aneta
III E Sztamborska Barbara, Derela Katarzyna, Goryńska Ewa
III F Podogrodzka Marlena, Pomarańska Anita, Juszyńska Jolanta


Vinaora Visitors Counter

Powered by JS Network Solutions