Maciej Tur baner 1200x240

Aktualności

Rekrutacja uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej w Suszu odbędzie się w terminie od 11 do 22 lutego 2019 roku. Dotyczy dzieci 7 letnich – rocznik 2012 i 6 letnich – rocznik 2013, które odbyły wymagane przygotowanie przedszkolne- na wniosek rodzica dziecka.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka do szkoły”, wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i klauzulą informacyjną.

W przypadku dzieci spoza obwodu przyjmuje się na podstawie "Wniosku o przyjęcia dziecka do szkoły" wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i klauzulą informacyjną.

Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 22 lutego 2019r. (osobiście z dowodem osobistym). Druki można pobrać w sekretariacie szkoły, przedszkola lub ze strony internetowej szkoły.

pobierz załączniki:

karta zgłoszenia dziecka do szkoły

wniosek o przyjęcie dziecka do szkoływniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

RSS

W I półroczu roku szkolnego 2016/17 odbył się konkurs plastyczny na plakat pt. „Nałóg Twój wróg”

Konkurs przeprowadzono w pionie klas IV-VI .

Konkurs miał na celu przybliżenie uczniom problemu uzależnień.

               W wyżej wymienionych klasach przeprowadzono pogadanki oraz przedstawiono prezentacje na temat szkodliwości nałogów o mechanizmach wpadania w uzależnienia. Skupiono się na trzech uzależnieniach takich jak: dopalacze, nikotynizm i alkoholizm. Uczniowie zaznajomili się również ze skutkami zażywania dopalaczy, palenia papierosów oraz nadmiernego i nałogowego spożywania alkoholu. Największą popularnością jednak cieszył się temat związany z uzależnieniem od dopalaczy.

         W dowolnie wybranych technikach uczniowie wykonali plakaty przeciwdziałające nałogom.

Konkurs przeprowadzono przy współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która ufundowała nagrody dla laureatów konkursu.

         Komisja w składzie: Joanna Wolf-Marszałkiewicz, EwaPawlikowska oraz Wioletta Ryszka przyznała następujące nagrody w poszczególnych pionach klas.

Klasy IV

I miejsce- Maciej Sieciński z kl. IV a

II miejsce Kacper Seroka z kl. IV b

III miejsce- Amelia Siebert z kl. IB b

Wyróżnienia:

Alicja Podogrodzka z kl. IVa

Kornelia Modrzejewska z klIVa

Klasy V

I miejsce- Kaja Orłowska z kl.V c

II miejsce- Wiktoria Jackiewicz z kl.V c

III miejsce- Amelia Dybich z kl. V a

Wyróżnienia:

Szymon Grzebienik

Klasy VI

I miejsce- Tomek Pyrzanowski z kl. VI b

II miejsce- Maja Mazińska z kl. VI a

III miejsce-Puchowski Kacper z kl. VI b

Wyróżnienia:

Karolina Winnicka z kl. VI d

Jakub Markuszewski z kl. VI d

Prace można obejrzeć na korytarzu szkolnym na piętrze

 

Joanna Wolf-Marszałkiewicz

 
Detail Download
 
Detail Download
 
Detail Download
 
Detail Download
 
Detail Download
 
Detail Download
 
Detail Download
 
Detail Download
 
Detail Download
 
Detail Download
 
Detail Download
 
Detail Download
 
Detail Download
 
Detail Download
 
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

Vinaora Visitors Counter

Powered by JS Network Solutions