Maciej Tur baner 1200x240

Aktualności

Rekrutacja uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej w Suszu odbędzie się w terminie od 11 do 22 lutego 2019 roku. Dotyczy dzieci 7 letnich – rocznik 2012 i 6 letnich – rocznik 2013, które odbyły wymagane przygotowanie przedszkolne- na wniosek rodzica dziecka.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka do szkoły”, wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i klauzulą informacyjną.

W przypadku dzieci spoza obwodu przyjmuje się na podstawie "Wniosku o przyjęcia dziecka do szkoły" wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i klauzulą informacyjną.

Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 22 lutego 2019r. (osobiście z dowodem osobistym). Druki można pobrać w sekretariacie szkoły, przedszkola lub ze strony internetowej szkoły.

pobierz załączniki:

karta zgłoszenia dziecka do szkoły

wniosek o przyjęcie dziecka do szkoływniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

RSS

We współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzono w naszej szkole w miesiącach grudniu i styczniu 2012/13 konkurs plastyczny w pionie klas IV-VI. Zadaniem uczniów było wykonanie prac plastycznych ukazujących skutki psychiczne, fizyczne i społeczne alkoholizmu.

Uczniowie klas IV-V przedstawili powyższy temat w formie plakatu natomiast uczniowie klas VI-tych ujęli ten sam temat w formie komiksu. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję za zaangażowanie i twórczą postawę.

GKRPA zafundowała uczniom cenne nagrody. To już kolejny projekt we współpracy z tą instytucją. Dziękujemy bardzo.

Organizator konkursu: Joanna Wolf-Marszałkiewicz

Wyniki konkursu:
- w pionie klas IV-V:
1 miejsce Kinga Bendelewska V d
2 miejsce Karol Stankiewicz IV a
3 miejsce Małgosia Siecińska V a

- w pionie klas VI:

1 miejsce Kinga Zomrowska VI a
2 miejsce Igor Fabiański VI e
3 miejsce Julia Akierman VI b

klasy IV-V
klasy VI
 
 
Powered by Phoca Gallery

Vinaora Visitors Counter

Powered by JS Network Solutions