Maciej Tur baner 1200x240

Aktualności

Rekrutacja uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej w Suszu odbędzie się w terminie od 11 do 22 lutego 2019 roku. Dotyczy dzieci 7 letnich – rocznik 2012 i 6 letnich – rocznik 2013, które odbyły wymagane przygotowanie przedszkolne- na wniosek rodzica dziecka.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka do szkoły”, wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i klauzulą informacyjną.

W przypadku dzieci spoza obwodu przyjmuje się na podstawie "Wniosku o przyjęcia dziecka do szkoły" wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i klauzulą informacyjną.

Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 22 lutego 2019r. (osobiście z dowodem osobistym). Druki można pobrać w sekretariacie szkoły, przedszkola lub ze strony internetowej szkoły.

pobierz załączniki:

karta zgłoszenia dziecka do szkoły

wniosek o przyjęcie dziecka do szkoływniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

                                                                          Pedagog szkolny
                                                Godziny przyjęć pedagogów w roku szkolnym 2018/2019

 


Ilona Staręga

przyjmuje w gabinecie pedagoga w budynku SP
                Dzień                   Godziny przyjęć
 Poniedziałek

 830 - 1130

 Wtorek

830 - 1130

 Środa

 730 - 1230

 Czwartek

 850 - 1130

 Piątek

900-1130 

1230 - 1300

 


                                          Agnieszka Zielińska

przyjmuje w budynku Gimnazjum w gabinecie nr 14
                Dzień                   Godziny przyjęć
 Poniedziałek

 800 - 1240

1325 - 1420

 Wtorek

730 - 1240

 Środa

 1120 - 1240

 Czwartek

1100 - 1240

1325 - 1420

 Piątek

800 - 1200

Vinaora Visitors Counter

Powered by JS Network Solutions