Maciej Tur baner 1200x240

Aktualności

Rekrutacja uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej w Suszu odbędzie się w terminie od 11 do 22 lutego 2019 roku. Dotyczy dzieci 7 letnich – rocznik 2012 i 6 letnich – rocznik 2013, które odbyły wymagane przygotowanie przedszkolne- na wniosek rodzica dziecka.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka do szkoły”, wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i klauzulą informacyjną.

W przypadku dzieci spoza obwodu przyjmuje się na podstawie "Wniosku o przyjęcia dziecka do szkoły" wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i klauzulą informacyjną.

Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 22 lutego 2019r. (osobiście z dowodem osobistym). Druki można pobrać w sekretariacie szkoły, przedszkola lub ze strony internetowej szkoły.

pobierz załączniki:

karta zgłoszenia dziecka do szkoły

wniosek o przyjęcie dziecka do szkoływniosek o przyjęcie dziecka do szkoły


ALBUS 2010
OGÓLNOPOLSKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE
ORGANIZATOR: CENTRUM EDUKACJI SZKOLNEJ

WYNIKI KONKURSU ALBUS 2010


Nazwisko i imię Miejsce Klasa Uwagi
Klaudia Tomczyk 7 VI D Dyplom Laureata
Barbara Zmysłowska 9 VI E Dyplom Laureata
Mikołaj Ryll 10 IV A Dyplom Laureata
Monika Czajkowska 13 VI E Dyplom WYróżnienia
Jakub Sacharczuk 15 V D Dyplom WYróżnienia
Maciej Stach 15 V C Dyplom WYróżnienia


Język polski

Nazwisko i imię Miejsce Klasa Uwagi
Barbara Zmysłowska 5 VI D Dyplom Laureata
Mikołaj Ryll 8 VI E Dyplom Laureata
Jakub Rynkowski 11 IV B Dyplom Wyróżnienia
Jan Lewandowski 13 VI D Dyplom WYróżnienia
Martyna Sikorska 13 VI E Dyplom WYróżnienia
Mateusz Dalkiewicz 14 V C Dyplom WYróżnienia
Piotr Dybich 15 IV B Dyplom Wyróżnienia


Matematyka

Nazwisko i imię Miejsce Klasa Uwagi
Mikołaj Ryll 7 IV A Dyplom Laureata
Łukasz Luliński 10 IV C Dyplom Laureata
Maciej Stach 10 V C Dyplom Laureata
Daria Dybich 14 VI E Dyplom WYróżnienia
Wiktoria Korwek 15 IV A Dyplom WYróżnienia
Kacper Szczukowski 15 IV C Dyplom WYróżnienia
Barbara Zmysłowska 15 VI E Dyplom Wyróżnienia


Przyroda

Nazwisko i imię Miejsce Klasa Uwagi
Mikołaj Ryll 6 IV A Dyplom Laureata
Dawid Skolimowski 11 IV C Dyplom Wyróżnienia


Historia

Nazwisko i imię Miejsce Klasa Uwagi
Oskar Juszczak 12 V C Dyplom Wyróżnienia
Mikołaj Ryll 13 IV A Dyplom Wyróżnienia

Vinaora Visitors Counter

Powered by JS Network Solutions