Maciej Tur baner 1200x240

Aktualności

Rekrutacja uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej w Suszu odbędzie się w terminie od 11 do 22 lutego 2019 roku. Dotyczy dzieci 7 letnich – rocznik 2012 i 6 letnich – rocznik 2013, które odbyły wymagane przygotowanie przedszkolne- na wniosek rodzica dziecka.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka do szkoły”, wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i klauzulą informacyjną.

W przypadku dzieci spoza obwodu przyjmuje się na podstawie "Wniosku o przyjęcia dziecka do szkoły" wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i klauzulą informacyjną.

Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 22 lutego 2019r. (osobiście z dowodem osobistym). Druki można pobrać w sekretariacie szkoły, przedszkola lub ze strony internetowej szkoły.

pobierz załączniki:

karta zgłoszenia dziecka do szkoły

wniosek o przyjęcie dziecka do szkoływniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

 ALBUS 2007

OGÓLNOPOLSKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE
ORGANIZATOR: CENTRUM EDUKACJI SZKOLNEJ

 

WYNIKI:

Język Angielski  

Nazwisko i imię

Miejsce

Klasa

Uwagi

 Katarzyna Kowalska 

9

IVc

Dyplom Laureata
( na 1101 uczestników)  

 Karolina Zychowicz
 Marcin Budziński
 M. Karczewski
 Marcin Stach
 Paweł Filipowicz
 Adrianna Stawska

5
11
13
13
15
15

Va
Vc
Va
Va
Va
Va

Dyplom Laureata
dyplom wyróżnienia
dyplom wyróżnienia
dyplom wyróżnienia
dyplom wyróżnienia
dyplom wyróżnienia

( na 1085 uczestników)

 Karolina Korwek

11

VIe

dyplom wyróżnienia

 

Język Niemiecki 

Nazwisko i imię

Miejsce

Klasa

Uwagi

 Zuzanna Kęsicka 

23

IVa

( na 684 uczestników)  

 Agnieszka Korwek

33

Vd

( na 794 uczestników)

 

Język Polski

Nazwisko i imię

Miejsce

Klasa

Uwagi

 Katarzyna Kowalska
 Natalia Baszak
 D.Pyrzanowska
 Izabela Sztramska
 Monika Bendelewska

7
9
11
11
15

IVb
IVb
IVb
IVb
IVb

Dyplom Laureata
dyplom wyróżnienia
dyplom wyróżnienia
dyplom wyróżnienia
dyplom wyróżnienia
( na 1140 uczestników)

 Paweł Filipowicz
 Marcin Stach
 Karolina Zychowicz

7
13
13

Va
Va
Va

Dyplom Laureata
dyplom wyróżnienia
dyplom wyróżnienia
( na 1170 uczestników)

 

Matematyka

Nazwisko i imię

Miejsce

Klasa

Uwagi

 Patryk Szmigiel
 Mateusz Cegłowski
 Paweł Lichowski
 Paulina Molęda
 Szymon Banas

9
11
11
11
15

IVa
IVb
IVd
IVa
IVd

Dyplom Laureata
dyplom wyróżnienia
dyplom wyróżnienia
dyplom wyróżnienia
dyplom wyróżnienia
( na 1194 uczestników)

 Paweł Filipowicz
 Marcin Stach
 B. Juchniewicz
 M. Karczewski

9
13
15
15

Va
Va
Vc
Va

Dyplom Laureata
dyplom wyróżnienia
dyplom wyróżnienia
dyplom wyróżnienia
( na 1141 uczestników)

 Grzegorz Jasek

15

VIb

dyplom wyróżnienia
( na 1054 uczestników) 

 

          Koordynatorem konkursów w szkole była p. Alina Kozakiewicz

 

Vinaora Visitors Counter

Powered by JS Network Solutions