Maciej Tur baner 1200x240

Aktualności

Rekrutacja uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej w Suszu odbędzie się w terminie od 11 do 22 lutego 2019 roku. Dotyczy dzieci 7 letnich – rocznik 2012 i 6 letnich – rocznik 2013, które odbyły wymagane przygotowanie przedszkolne- na wniosek rodzica dziecka.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka do szkoły”, wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i klauzulą informacyjną.

W przypadku dzieci spoza obwodu przyjmuje się na podstawie "Wniosku o przyjęcia dziecka do szkoły" wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i klauzulą informacyjną.

Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 22 lutego 2019r. (osobiście z dowodem osobistym). Druki można pobrać w sekretariacie szkoły, przedszkola lub ze strony internetowej szkoły.

pobierz załączniki:

karta zgłoszenia dziecka do szkoły

wniosek o przyjęcie dziecka do szkoływniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

ALBUS 2006

OGÓLNOPOLSKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE
ORGANIZATOR: CENTRUM EDUKACJI SZKOLNEJ

 

W dniach 20 – 24 kwietnia 2006 r. w Publicznej Sześcioletniej Szkole Podstawowej w Suszu odbyły się ogólnopolskie konkursy przedmiotowe z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego.  

WYNIKI:

Język Angielski  

Nazwisko i imię

Miejsce

Klasa

Uwagi

 Magdalena Matusiewicz 

13

VIa

Dyplom Wyróżnienia
( na 973 startujących)  

 

Język Polski

Nazwisko i imię

Miejsce

Klasa

Uwagi

 Adam Zmysłowski

13

Vb

Dyplom Wyróżnienia
(na 1755 startujących)

 Jakub Dybich

15

Vd

Dyplom Wyróżnienia
(na 1755 startujących)

 

Matematyka

Nazwisko i imię

Miejsce

Klasa

Uwagi

 Paweł Filipowicz

7

IVa

Dyplom Laureata
(7 miejsce na 1472 startujących)  

 Maksymilian Karczewski

7

IVa

Dyplom Laureata
( 7 miejsce na 1472 startujących )  

 Adam Zmysłowski

7

Vb

Dyplom Laureata
( 7 miejsce na 1357 startujących )  

 Agnieszka Zajda

13

IVa

Dyplom Wyróżnienia
( 7 miejsce na 1472 startujących )  

 Paweł Latoszek

15

VIb

Dyplom Wyróżnienia
( 7 miejsce na 1301 startujących )  

        

   Koordynatorem konkursów w szkole była p. Alina Kozakiewicz

We wszystkich konkursach wzięło udział 215 uczniów z klas IV, V i VI.
Szkoła za udział w konkursach otrzymała Ilustrowany Atlas Świata,
 który został przekazany do biblioteki szkolnej.

 

Vinaora Visitors Counter

Powered by JS Network Solutions